Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA)


E-pasts[email protected]
Tālrunis29528472, 67313213
AdreseĢertrūdes iela 30-32, Rīga, LV-1011
contactpersonInga Belousa
Mājas lapa
Draugiem
Twitter
Facebookhttps://www.facebook.com/cooperationineducation
Misija1. Veicināt pētījumu veikšanu, kooperatīvās mācīšanās un citu interaktīvo metožu ieviešanu izglītībā, sekmējot augstskolu docētāju pieredzes apmaiņu, sadarbību un profesionālās meistarības izaugsmi;
2. atbalstīt izglītības darbinieku profesionālo izaugsmi, rīkojot tālākizglītības kursus, seminārus, pedagoģiskās prakses, veidojot studiju kursus un projektus;
3. pētīt interaktīvās mācību metodes un tās popularizēt;
4. veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu;
5. sadarboties ar valsts un sabiedriskajām organizācijām, veicinot interaktīvu mācību metožu ieviešanu.
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
Pieaugušo izglītība
ValstisGruzija, Moldova, Ukraina
ProjektiMultilingvālā izglītība Gruzijā
Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) 10–gades starptautiskās konferences “Sadarbība ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanai: izglītības vadība, pētniecība, prakse, teorija” organizēšana
Krimas politiskais dialogs
"NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā"
EkspertiInga Belousa
Ilze Miķelsone
Ligita Grigule
Indra Odiņa
Juris Grants
Ivars Kravalis
Evija Caune