DIA+LOGS Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS


E-pasts[email protected]
Tālrunis67243101
AdreseDzirnavu iela 135, Rīga LV-1050
contactpersonAgita Sēja
Mājas lapahttp://www.diacentrs.lv
Draugiem
TwitterDIA_LOGS_CENTRS
FacebookDia+Logs
MisijaSniegt psiholoģisku, emocionālu un sociālu atbalstu visiem, kurus skar HIV/AIDS.
Sekmēt HIV inficēto un AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, veicinot personas pašnoteikšanos, ka arī iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju.
JomasHIV/AIDS
Pieaugušo izglītība
ValstisBaltkrievija, Latvija
ProjektiIecietības māksla caur jauniešu mākslu
Sociālās iekļaušanas akadēmija: daudzdimensionāla izglītības pieeja HIV/AIDS prevencei Latvijā
HIV profilakses pakalpojumu pieejamība un sociālais atbalsts HIV skartajām kopienām – nozīmīgs un steidzams solis HIV izplatības Latvijā ierobežošanai
Attīstības sadarbība - sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija.