Joma: Valsts:

Projekti

Kopā 50 ieraksts(-i).

Sabiedrības informēšana par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām starptautiskā kontekstā

Mūžizglītības stratēģijas izstrāde

Latvija - Centrālāzija: bilingvālās un starpkultūru izglītības reforma

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/ 2015. gads

Sadarbība Baltijas valstu skolās

Latvijas - Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES"

Moldovas – Latvijas forums par pilsonisko līdzdalību

Latvijas – Ukrainas Vasaras Akadēmija 2008.

Pasaules dienas

Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem

Starptautiskas JTEFS/BBCC konferences „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” organizēšana

Multilingvālā izglītība Gruzijā

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) 10–gades starptautiskās konferences “Sadarbība ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanai: izglītības vadība, pētniecība, prakse, teorija” organizēšana

Krimas politiskais dialogs

Jauniešu apmaiņas projekts "My Life MY Way"

Projekts "NVO interneta televīzijas attīstība"

Jauniešu apmaiņas projekts „SOCIAL ME(dia)”

Apmācību kurss "SEE A Game" Rīgā

Projekts „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai"

Projekts "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai"

Projekts „Sociālās uzņēmējdarbības kompetences”

Projekts "Starptautiska prakse ABF"

Projekts "SEE A Game"

Projekts „Projektu ģenerēšanas inkubators radošajām idejām”

Pilsoniskās sabiedrības spēcināšana Jēkabpilī

Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgspējīgām izmaiņām

Integrācijas inkubators romu bēnu un jauniešu atbalstam

Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

Attīstības sadarbība - sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija.

Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums un iespējas?

Minies Globāli

„Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”

Par vēsturi, šodienu un sevi

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

LATGALE PAR ILGTSPĒJĪGU IZGLĪTĪBU UN GLOBĀLO ATTĪSTĪBU

Gatavi Rītdienai

"NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā"

21. gadsimts: Meiteņu iespēju palielināšana

Indijas bērnu projekts

Sociālās integrācijas projekti

Sadarbības tilts

Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm (2015)

Globālā Skolotāju balva

Nacionālā konference par attīstības izglītību

DoIt: Baltijas Attīstības izglītības konference

Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriskā politiskā dienaskārtībā

Baltijas valstu informācijas novirzīšana Baltijā

Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai

Stāsti pārmaiņām

Eksperti

Kopā 4 ieraksts(-i).