Joma: Valsts:

Projekti

Kopā 37 ieraksts(-i).

Viena pasaule

Eurizons

Un kā ar Latviju?

Sadarbība Baltijas valstu skolās

Latvijas – Ukrainas Vasaras Akadēmija 2008.

Pasaules dienas

Skolas kā satelīti attīstības izglītībā

Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem

Starptautiskas JTEFS/BBCC konferences „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” organizēšana

Multilingvālā izglītība Gruzijā

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) 10–gades starptautiskās konferences “Sadarbība ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanai: izglītības vadība, pētniecība, prakse, teorija” organizēšana

Krimas politiskais dialogs

Projekts "ES pilsoņi bez robežām"

Projekts „Sociālās uzņēmējdarbības kompetences”

Projekts "Starptautiska prakse ABF"

Projekts "SEE A Game"

Projekts „Projektu ģenerēšanas inkubators radošajām idejām”

Labā prakse un trūkumi attīstības izglītības praksē

„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

Projekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija”

Attīstības sadarbība - sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija.

Minies Globāli

Par vēsturi, šodienu un sevi

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

LATGALE PAR ILGTSPĒJĪGU IZGLĪTĪBU UN GLOBĀLO ATTĪSTĪBU

"NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā"

Indijas bērnu projekts

Tūkstošgades vēstnieki

Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm (2015)

Nacionālā konference par attīstības izglītību

DoIt: Baltijas Attīstības izglītības konference

Cilvēki kastēs – stereotipi par attīstību

Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriskā politiskā dienaskārtībā

Baltijas valstu informācijas novirzīšana Baltijā

Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai

Globālā Skolotāju balva

Stāsti pārmaiņām

Eksperti