Joma: Valsts:

Projekti

Kopā 33 ieraksts(-i).

Gads pirms referenduma: sabiedriska kampaņa par iestāšanos Eiropas Savienībā

Latvija - Centrālāzija: bilingvālās un starpkultūru izglītības reforma

Internets pilsoniskajai sabiedrībai

Latvijas - Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES"

Moldovas – Latvijas forums par pilsonisko līdzdalību

Latvijas – Ukrainas Vasaras Akadēmija 2008.

Pasaules dienas

Administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā.

Vietējās Identitātes produkts - ilgtspējīga atbalsta sistēma kopienām Eiropā

„Latvijas Lauku foruma darbības atbalsts”

„PREPARE: partnerība Eiropas laukiem”

Projekts "ES pilsoņi bez robežām"

Jauniešu apmaiņas projekts "My Life MY Way"

Projekts "NVO interneta televīzijas attīstība"

Jauniešu apmaiņas projekts „SOCIAL ME(dia)”

Apmācību kurss "SEE A Game" Rīgā

Projekts „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai"

Projekts "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai"

Projekts "Starptautiska prakse ABF"

Projekts „Projektu ģenerēšanas inkubators radošajām idejām”

Projekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija”

Eiropas pēdas Latvijā. 2015

„EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”

PREZIDENTŪRAS ES PADOMĒ UZRAUDZĪBA: PRETKORUPCIJAS LABO PRAKŠU ANALĪZE

Sociālās integrācijas projekti

Sadarbības tilts

"Alter - Active Local Territories for Economic development of Rural Areas"

“Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi”

DoIt: Baltijas Attīstības izglītības konference

Cilvēki kastēs – stereotipi par attīstību

Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriskā politiskā dienaskārtībā

Baltijas valstu informācijas novirzīšana Baltijā

„Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā”

Eksperti

Kopā 3 ieraksts(-i).