Projekts "Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām"

NosaukumsSociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Izpildes laiks2013.gada 1.oktobris līdz 2015.gada 31.maijs
FinansētājsEEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācijaveicināt bērnu un jauniešu speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālā un starptautiskajā līmenī
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības iniciatīvu centrs
JomasFormalā un neformālā izglītība
ValstisLatvija