Projekts "Integrācijas inkubators romu bēnu un jauniešu atbalstam"

NosaukumsIntegrācijas inkubators romu bēnu un jauniešu atbalstam
Izpildes laiks2013.gada 1.oktobris līdz 2015.gada 30.septembris
FinansētājsEEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācijasekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības iniciatīvu centrs
JomasFormalā un neformālā izglītība
ValstisLatvija