Projekts "Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgspējīgām izmaiņām"

NosaukumsIzglītība līdzdalības demokrātijai un ilgspējīgām izmaiņām
Izpildes laiks08.07.2014. – 31.12.2015
FinansētājsIslande, Lihtenšteina un Norvēģija. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments.
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācijasekmēt tolerantas un pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības un līdzdarbības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā un rosinot bērnu un jauniešu iesaistīšanu sabiedrības attīstībā
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības iniciatīvu centrs
JomasFormalā un neformālā izglītība
ValstisLatvija