Projekts "Projekts „Projektu ģenerēšanas inkubators radošajām idejām”"

NosaukumsProjekts „Projektu ģenerēšanas inkubators radošajām idejām”
Izpildes laiks2011.gada septembris/oktobris
FinansētājsValsts budžeta līdzekļi „Projektu konkursa Inovāciju īstenošanai izglītībā”
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācija2011.gada oktobrī BRF īstenoja projektu „Projektu ģenerēšanas inkubators radošām idejām” un tas tika finansēts no valsts budžeta līdzekļiem „Projektu konkursa Inovāciju īstenošanai izglītībā”. Tas bija bezmaksas nodarbību cikls jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kurš tika īstenots sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Jaunieši trijās nodarbību dienās izstrādāja biznesa projektu savas idejas realizācijai.

Galvenie jauniešu ieguvumi piedaloties projektā:
Jaunas zināšanas un informācija par inovācijām, ideju ģenerēšanas metodēm, projektu vadību, ideju attīstības un realizēšanas iespējā; Savu personīgo talantu atklāšanas veicināšana;Praktiskā pieredze personīgās idejas attīstībā;Komunikācijas un prezentācijas prasmju attīstīšana; Jaunu kontaktu gūšana turpmākai sadarbībai.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasAttīstības/globālā izglītība
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Integrācija
Jaunatne
Kopienu attīstība
Mediji
Formalā un neformālā izglītība
ValstisLatvija