Projekts "Projekts "SEE A Game""

NosaukumsProjekts "SEE A Game"
Izpildes laiks2012.gada aprīlis
FinansētājsEiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaEiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas ietvaros Ginta Salmiņa no 2012.gada 15. līdz 22.aprīlim Itālijā, Anconā piedalījās profesionālās pilnveides apmācībās „SEE A Game” - Stimulating European entrepreneurship and entrepreneurial attitudes using gaumes (projekta Nr. 2011-3-LV1-GRU03-02831). Apmācību kurss tika organizēts kā Grundtvig multilaterālā projekta „SEE A Game” turpinājums, kuru 2009. – 2010 finansēja Eiropas Komisija (projekta numurs 142205-LLP-1-2008-BE_GRUNDTVIG-GMP) un kura izstrādē piedalījās astoņi partneri no sešām valstīm – Latvijas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas un Šveices.
„SEE A Game” apmācību laikā dalībnieki apguva divas uzņēmējdarbības kompetenču attīstības simulāciju spēles - konkurences spēli MENU (ĒDIENKARTE) un sadarbības spēli FAIR (GADATIRGUS). Projektā piedalījās deviņi dalībnieki no sešām valstīm – Latvijas, Beļģijas, Austrijas, Zviedrijas, Polijas un Surinami. Dalībnieku profili bija ļoti atšķirīgi – gan skolotāji (sākumskolas, pamatskolas, koledžas, angļu valodas, vēstures un ģeogrāfijas), gan skolu vadītājs un dalībniece no Austrijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, gan arī dalībnieki no pieaugušo izglītības jomas, kuri strādā ar bezdarbniekiem. Ar grupu strādāja divi treneri – no Šveices un Beļģijas – , kuri interaktīvas komunikācijas gaitā (darbs grupās, individuālas prezentācijas, viedokļu apmaiņa, dalībnieku diskusijas, lomu spēles) iepazīstināja ar divām spēlēm un sniedza arī teorētisku informāciju par apmācību tēmu.
Galvenā mērķauditorija, kurai domātas šīs spēles, ir cilvēki, kuri vēlas sākt uzņēmējdarbību, taču piedalīšanās šajās spēlēs palīdzēs arī sociālā riska grupām, piemēram, bezdarbniekiem un migrantiem, labāk un ātrāk integrēties Eiropas darba tirgū. Latvijā šī spēle var būt dažādi adaptējama konkrētām situācijām, taču vislabākā potenciālā mērķauditorija varētu būt vidusskolēni un profesionālo koledžu audzēkņi, kā arī skolotāji un pasniedzēji. Šobrīd vairāk nestrādā tās apmācību metodes, kādas izmantoja 10 un vairāk gadus atpakaļ, jo jauniešiem ir absolūta informācijas pārpilnība, tas nozīmē, ka sistēma un veids, kā cilvēki uzņem jaunas lietas, mainās. Jauniešiem, lai produktīvi uzņemtu jaunas zināšanas, paralēli formālajai izglītībai jātiecas piedāvāt lietas un metodes, kas viņus aizrauj. Turklāt neformālā izglītība ļoti organiski var sadzīvot akadēmiskajām zināšanām.
Oficiālā mājaslapa: www.seeagame.eu
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija
Jaunatne
Pieaugušo izglītība
ValstisAustrija
Beļģija
Latvija
Polija
Surinama
Zviedrija