Projekts "Projekts "Starptautiska prakse ABF""

NosaukumsProjekts "Starptautiska prakse ABF"
Izpildes laiks2013.gada februāris/marts
FinansētājsMūžizglītības programma Leonardo Da Vinči
Budžets
Lomapartneris
Informācija2012.gada augustā BRF noslēdza līgumu ar VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) par ES Mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci Mobilitātes projektu “Starptautiskā prakse "ABF MittSkåne" organizācijā”, projekta Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03549, kuru plānots īstenot 2013.gada februārī un martā Zviedrijā, uzņemošajā organizācijā “ABF MittSkåne” .
Mobilitātes projekts tiek īstenots, lai nodibinājuma pārstāvis prakses laikā klātienē padziļināti varētu iepazīties ar mācību metodi "Mācību aplis", kuru pēc projekta īstenošanas plānots ieviest Latvijā, kuru nākotnē plānots plaši izmantot, organizējot profesionālās pilnveides apmācības. Projekta apakšmērķis ir līdzdarboties uzņemošās organizācijas ikdienas darbā, tādejādi pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas vērstas uz kursu izpēti, inovatīvu mācību materiālu un metožu iepazīšanu un apzināšanu. Tāpat projekta laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta IKT izmantošanai mācību procesā, sociāli neaizsargāto grupu integrēšanu, kā arī uz mācību procesa organizēšanas, vadības un pasniedzēju darba izpēti.
ABF MittSkane (The workers’ Educational Association) ir Zviedrijas lielākā pieaugušo izglītības asociācija, kura dibināta 1912.gadā. Demokrātija, daudzveidība, taisnīgums un vienlīdzība ir visu ABF darbību pamatā. ABF mērķis - veicināt cilvēku profesionālu pilnveidošanos, mūžizglītošanos un demokrātiskas sabiedrības attīstību, nodrošinot cilvēkiem iespēju iegūt liberālu pieaugušo izglītību tur, kur tie dzīvo un strādā. Jebkuram cilvēkam vajadzētu būt iespējām iegūt zināšanas, lai varētu attīstīt sevi, savu dzīvi un arī lai spētu ietekmēt vietējos un globālos notikumus. ABF īpašu uzmanību pievērš apmācību pieejamības nodrošināšanai tiem, kam dzīvē paveicies mazāk - imigrantiem, invalīdiem, jauniešiem no sociālā riska grupām un vecākiem cilvēkiem. Centrālais ABF birojs atrodas Stokholmā, reģionālā līmenī ir ABF apgabali, savukārt katra ABF filiāle ir atsevišķa juridiska persona, kas atbildīga par savām darbībām. ABF ir daudzu gadu starptautiska sadarbības pieredze, kā arī plašs partneru tīkls, jo ABF sadarbojas ar vairāk kā 100 dažādām organizācijām no visas Zviedrijas un daudzām citām pasaules valstīm. ABF ir Starptautiskās darbinieku izglītības asociācijas federācijas (IFWEA), tās Eiropas filiāles, Euro -WEA un Nordic-WEA biedrs.Mūsdienās vienas no ABF galvenajām aktivitātēm ir apmācības "Study circle" (Mācību aplis), kurās tiek izmantota metode, kura adaptēta Zviedrijā, kas nodrošina visu apmācību dalībnieku maksimāli aktīvu iesaistīšanu apmācību procesā. Gada laikā vairāk kā 500 000 cilvēku apmeklē ABF organizētās apmācības.
ABF nodrošina vairākus apmācību līmeņus:
Iepazīšanās kursus;
Pamata apmācības (aptuveni 25 stundas);
Tālākās apmācības (aptuveni 80 stundas);
Universitātes līmeņa liberālo pieaugušo izglītību (10 kredītpunkti).
Papildus pamata attīstības programmai visiem "Study circle" vadītājiem/koordinatoriem, pieejami kursi specifiskās tēmās, kā arī kursi darbam ar specifiskām mērķa grupām.
ABF piedāvāto kursu skaits sniedzas vairākos simtos un tie aptver tādas jomas kā valodas, amatniecību, tūrismu, viesnīcu servisu, skaistumkopšanu, rokdarbus, glezniecību, mūzikas un IT jomu u.c. Apmācāmo vidū ir pieaugušie, jaunieši, bezdarbnieki, kā arī citi, kuriem nepieciešama profesionālo prasmju, iemaņu un kompetenču paaugstināšana un stiprināšana.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasAttīstības/globālā izglītība
Brīvprātīgo darbs
Integrācija
Jaunatne
Kopienu attīstība
Pieaugušo izglītība
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
ValstisZviedrija