Projekts "Projekts „Sociālās uzņēmējdarbības kompetences”"

NosaukumsProjekts „Sociālās uzņēmējdarbības kompetences”
Izpildes laiks2012.gada augusts - 2014.gada jūlijs
FinansētājsMūžizglītības programma Leonardo Da Vinči
Budžets
Lomapartneris
Informācija2012.gada jūlijā BRF noslēdza Līgumu ar VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūru) par ES Mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci Partnerības projekta „Entrepreneurial Competencies and Horizontal (Soft) Skills for Social Entrepreneurs”, projekta Nr. 2012-1-RO1-LEO04-22750 2 īstenošanu.
Projekta īstenošanā iesaistīti septiņi partneri no Rumānijas, Latvijas, Itālijas, Turcijas, Portugāles un Lielbritānijas un tā realizēšanas laiks ir 2012.gada augusts - 2014.gada jūlijs.
Projekts paredz, ka katrs projekta partneris savā valstī veiks pētījumu par kādu īpašu sociālās uzņēmējdarbības struktūru un veidos "Ideālā sociālā uzņēmēja profilu" šajā struktūrā un tad visi šie portreti tiks apvienoti vienā "Ideālā sociālā uzņēmēja profilā", kas atklās, kāda veida kompetences – zināšanas, prasmes un attieksmes nepieciešamas sociālajai uzņēmējdarbībai,
Pamatojoties uz šo portretu, katrs partneris izstrādās un attīstīs apmācību moduli, kas būs balstīts uz nepieciešamību apgūt sociālajai uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes specifiskās jomās par uzņēmējdarbību, piemēram, komunikācija, sadarbība, sociālās prasmes, pilsoniskās prasmes, līdzekļu piesaisti utt
Izstrādātie apmācību modeļi tiks pārbaudīti, katrā valstī izveidojot pilotgupu un novadot apmācības šai grupai, lai tālāk izveidoto programmu uzlabotu un to varētu iekļaut profesionālajās apmācību programmās.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasAttīstības/globālā izglītība
Pieaugušo izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
ValstisItālija
Latvija
Portugāle
Rumānija
Turcija
Lielbritānija