Projekts "Projekts "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai""

NosaukumsProjekts "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai"
Izpildes laiks2012.gada 1. decembris līdz 2013.gada 30. novembris
FinansētājsEiropas Sociālais fonds
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācija2012.gada 1. decembrī Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds” uzsāka projekta "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai", projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/004 īstenošanu.
Projekta mērķis ir stiprināt „Baltijas Reģionālā fonda” (BRF) un „Latvijas Sarkanā Krusta” (LSK) kapacitāti radot priekšnosacījumus jauna un interaktīva pilotprojekta pakalpojuma izstrādāšanā un ieviešanā - specializēta interneta platforma – interneta online televīzija, kas veicinās nevalstiskā sektora aktīvāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, paredzot nodrošināt nevalstisko organizāciju dalībnieku un iedzīvotāju izpratni par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu.
Projektā plānotās aktivitātes:
1. Izveidot interneta platformu, izmantojot WEB 2.0 risinājumus, kura nodrošinās interneta televīzijas sižetu pārraidi online režīmā, kas nodrošinās informācijas sniegšanu citiem NVO.
2. Projekta iesniedzēja, sadarbības partnera un brīvprātīgo darbinieku apmācības.
3. Interneta televīzijas sižetu izveidi un translāciju online režīmā par NVO aktuālajām tēmām, piesaistot citu NVO pārstāvjus un/vai nozaru ekspertus.
4. Apaļā galda diskusijas par NVO aktuālām tēmām, kuras tiks translētas interneta televīzijas online režīmā, kurās piedalīsies NVO pārstāvji, publiskā sektora pārstāvji, kā arī nozaru eksperti.
5. Ziņojumu sagatavošana un rezultātu iesniegšana atbildīgajām institūcijām, veidojot dialogu starp NVO un publisko sektoru, kuros tiks apkopoti pārraižu skatītāju, NVO, ekspertu un citu iesaistīto personu viedokļi svarīgākajos un aktuālākajos jautājumos.
Projekta mērķa grupa: 300 Nevalstiskās organizācijas, to biedri un cilvēki, kuri interesējas par nevalstiskajām organizācijām, kā arī sabiedrības locekļi ar aktīvu dzīves pozīciju, kuri vēlas izprast lēmumu pieņemšanas procesus publiskajā sektorā un kuriem ir vēlme šos procesus ietekmēt.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasBrīvprātīgo darbs
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne
Kopienu attīstība
Mediji
Pieaugušo izglītība
Caurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršana
Dzimumu līdztiesība
Integrācija
Labdarība
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
ValstisLatvija