Projekts "Apmācību kurss "SEE A Game" Rīgā"

NosaukumsApmācību kurss "SEE A Game" Rīgā
Izpildes laiks2013.gada 7.-13.aprīlis
FinansētājsProgramma "Jaunatne darbībā"
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProgrammas "Jaunatne darbībā" projekts „SEE A Game”, projekta Nr. LV-31-E22-2012-R3 , tiks īstenots Rīgā, 2013.gada aprīlī, programmā „Jaunatne darbībā”, apakšprogrammā 3.1. Sadarbība ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm. Projekta mērķis ir apmācīt jauniešu darbiniekus, līderus un trenerus no 10 valstīm - Latvijas, Zviedrijas, Šveices, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Gruzijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Armēnijas darbam ar jaunu neformālās izglītības metodi "SEE A Game", kas veicina jauniešu iniciatīvas un personīgās kompetences, attīsta jauniešu radošo domāšanu un personīgos talantus, paaugstina jauniešu motivāciju iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un realizēšanā, rosina jauniešu aktīvu līdzdalību sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. Projekts paredz attīstīt uz spēlēm balstītas mācīšanās aktivitātes, kurās projekta/spēles dalībniekiem ir sevī jāattīsta uzņēmējdarbības attieksmes. Skatīties uz lietām kā uzņēmējam, jeb biznesa domāšana ir ļoti būtiska, lai pielāgotos mūsdienu straujajai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai.
Apmācību metode "SEE A Game" ir Eiropas Savienības LLP Grundtvig multilaterālā projekta rezultāts (projekta Nr. 142205-LLP-1-2008-BE_GRUNDTVIG-GMP), kurā tika izveidotas un attīstītas divas uzņēmējdarbības kompetenču veicinošas spēles, lai veicinātu uzņēmējdarbības domāšanas attīstību, pielietojot interesantas un stimulējošas metodes. Izmantojot galda spēļu komplektus, tiek atklātas tās vērtības, kuras ir pamatā gan konkurencei, gan sadarbībai. Projekta gaitā šo mērķi piepildīs divas spēles – konkurenci veicinoša lomu spēle ĒDIENKARTE un sadarbību rosinoša kāršu spēle GADATIRGUS.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija
Jaunatne
Kopienu attīstība
Pieaugušo izglītība
Brīvprātīgo darbs
ValstisArmēnija
Gruzija
Grieķija
Latvija
Spānija
Zviedrija
Šveice
Turcija
Ukraina