Projekts "Projekts "NVO interneta televīzijas attīstība""

NosaukumsProjekts "NVO interneta televīzijas attīstība"
Izpildes laiks2013.gada 1.oktobris - 2015.gada 31.decembris
FinansētājsEEZ Finanšu instruments (Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija)
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta "NVO interneta televīzijas attīstība", projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/177 mērķis ir nodrošināt Latvijā nevalstiskās organizācijas un visus interesentus ar komunikācijas platformu, kura tiks realizēta ar interaktīvo interneta televīzijas starpniecību.
Projekta mērķis ir balstīts uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 No 2012.gada 9.oktobra Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikumā paustajiem mērķiem : demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana; vide un ilgtspējīga attīstība. Jo attīstot interneta televīziju, tiks veidoti sižeti un pārraides, kuras būs vērstas uz šo jautājumu atspoguļošanu.
Tāpat projekta mērķis ir piesaistīt brīvprātīgos projekta realizācijai un projekta tālākās darbības nodrošināšanai. Viens no projekta uzdevumiem ir sadarbības platformas izveide, ar mērķi optimizēt informācijas plūsmas, kuras ir domātas nevalstiskam sektoram. Sadarbības platforma tiks izveidota balstoties uz sabiedriskās redkolēģijas bāzes.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:
1) Projekta vadība;
2) Sabiedriskās redkolēģijas izveide un tās darbības realizācija;
3) Publicitātes pasākumi;
4) Interneta tiešraižu nodrošināšana;
5) Video sižetu par NVO aktuālajiem jautājumiem sagatavošana un publicēšana;
6) Apaļā galda diskusiju organizācija;
7) Brīvprātīgo piesaiste un darbs ar viņiem;
8) Sponsoru un papildus finanšu piesaistīšana projektam.
Projekta īstenošanas laiks ir 2013.gada 1.oktobris - 2015.gada 31.decembris.
Projekta tiešā mērķa grupa ir 10 „Baltijas Reģionālā fonda” brīvprātīgie un projekta netiešā mērķa grupa ir Nevalstiskās organizācijas un to biedri, kā arī citi Latvijas iedzīvotāji, kuri interesējas par nevalstiskajām organizācijām un to aktivitātēm.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasBrīvprātīgo darbs
Caurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršana
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Dzimumu līdztiesība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija
Jaunatne
Kopienu attīstība
Mediji
Pieaugušo izglītība
ValstisLatvija