Projekts "Jauniešu apmaiņas projekts "My Life MY Way""

NosaukumsJauniešu apmaiņas projekts "My Life MY Way"
Izpildes laiks2013. gada 3.augusts - 31.decembris
FinansētājsProgramma "Jaunatne darbībā"
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācijarogrammas Jaunatne darbībā jauniešu apmaiņas projektā "My Life My Way" , Nr.LV-11-E58-2013-R2, piedalīsies piecu valstu - Latvijas, Turcijas, Itālijas, Rumānijas un Spānijas 20 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem un 5 grupu līderi. Apmaiņas galvenā aktivitāte plānota Rīgā vai tās apkārtnē.
Projekta īstenošanai paredzētās aktivitātes - grupu darbi, apaļā galda diskusijas, prāta vētras, kulinārijas meistarkleses un vizuāli radošās aktivitātes (videorecepšu filmēšana), starpkultūru mācīšanās uzdevumi, radošās un inovatīvu ideju attīstošas darbnīcas (dalība pasākuma organizēšanā, piemēram, starpkultūru vakars un receptes un ēdiena pagatavošana no pieejamiem produktiem), analīze un izpēte, āra un sporta aktivitātes (sporta spēles un sporta kluba apmeklējums) un lomu spēles (skeči par veselīga dzīvesveida šķēršļiem un stereotipiem par veslīga dzīvesveida piekritējiem). Pasākuma programmas laika plānā aktivitātes iedalītas 4 blokos, kas atbilst projekta apakštēmām:

1) veselīgs dzīvesveids - tiks apspriesti pamatprincipi uz kuriem balstās veselīgs dzīvesveids, katra valsts radīs priekšstatu par šo terminu savā valstī un sabiedrībā;
2) šķēršļi, lai dzīvotu veselīgi - apspriedīsim dažādas problēmas, kuras mūsdienās liedz tuvoties harmoniskam dzīvesveidam, piemēram, smēķēšana, liekais svars, ātrās ēdināšanas iestādes, atkarības (no datorspēlēm, narkotikām, alkohola uc.), stress un nepietiekama fiziska aktivitāte, slinkums;
3) cīņa ar šķēršļiem, kas liedz mums dzīvot veselīgi - izstrādāsim un apspriedīsim veidus kā cīnīties ar šīm problēmām jauniešu vidū;
4) mans veselīgais dzīvesveids - ļausim jauniešiem izvērtēt savu dzīves veidu, stilu, vai tas ir tas ko viņi vēlas un kādu viņi redz savu nākotni saistībā ar šo tēmu.
Visas minētās tēmas tiks apskatītas izmantojot neformālās mācīšanās principus, uzdevumus un metodes, piemēram, iepazīšanās aktivitātes, prāta vētras, grupu darbi, diskusijas, debates un prezentācijas. Noteikti tiek plānots atvēlēt laiku ierosinājumiem no dalībnieku puses, lai kopīgi veidotu projektu interesantāku un aizraujošāku, lai visiem būtu iespēja piedalīties plānošanas un projekta īstenošanas darbos un lai katram būtu iespēja izteikt savas idejas un domas.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija
Jaunatne
Kultūra, sports
Mediji
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
Brīvprātīgo darbs
ValstisItālija
Latvija
Rumānija
Spānija
Turcija