Projekts "Multilingvālā izglītība Gruzijā"

NosaukumsMultilingvālā izglītība Gruzijā
Izpildes laiks2006.-2008.g.
FinansētājsŠveices Ārlietu Federālais departaments
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaMĒRĶIS: multilingvālās izglītības ieviešana Gruzijā

AKTIVITĀTES: (1) projekta vadīšana, (2) EDSO eksperta darbība mazākumtautību un multilingvālās izglītības jautājumos, (3) skolotāju profesionālās izaugsmes semināru vadīšana, (4) atbalsta sniegšana metodisko materiālu izstrādē, (5) multilingvālās izglītības aktualitāšu izpēte.

SASNIEGTIE REZULTĀTI: (1) semināru “Multilingvālā izglītība – metožu un pieeju attīstība valodas un mācību materiālu apguvē” (”Multilingual Education – Development of Methods and Approaches for Acquirement of Languages and Educational Material”) vadīšana pamatskolas skolotājiem Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Marnauli skolās, (2) pētījums par vēstures mācību saturu: Gundare I., Gigineishvili L. 2006. The teaching of history in Georgia. With a special focus on the Armenian and Azeri minorities and their representation in Georgian history textbooks. Cimera. (3) dalība Gruzijas augstskolu organizētajās konferencēs, piem., Starptautiskās Melnas jūras universitātes un Gruzijas Izglītības un Zinātnes ministrijas rīkotais ceturtais starptautiskais Silk Road simpozijs “New Trends in Higher Education”, (4) zinātnisko rakstu publicēšana un Gruzijas izglītības reformu publiskošana, piem., Belousa, I., Grants, J., Miķelsone, I. (2007). Izglītības aktivitātes Gruzijā. Skolotājs, 3 (63): 2-37.lpp., Miķelsone I. Analysis of Experience of Designing the Professional Master
Study Programme “Career Counselling” in Latvia.// 4th International Silk
Road Symposium. - Tbilisi, 2007. – 124.-130.pp.
http://silkroad.ibsu.edu.ge/, Grigule, L.,(2011). Problems and Challenges of teaching State Language in the Implementation in Process of Multilingual EducationIssues of State Language Teaching: Problems and Chllenges, July 14-15, 2011.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA)
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
Pieaugušo izglītība
ValstisGruzija