Projekts "Administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā."

NosaukumsAdministratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvas un kvalitatīvas nevalstiskā sektora līdzdalības nodrošināšanai reģionālās attīstības rīcības politikā un Ministru Kabineta Komitejā.
Izpildes laiks01.01. 2012.-31.12. 2012.
FinansētājsEiropas Savienības programma „Eiropas Sociālais fonds” ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta mērķis - nodrošināt NVO profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību reģionālās attīstības rīcības politiku izstrādē un ieviešanā nacionālā līmenī, kā arī nodrošināt Latvijas NVO efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai MK komitejas sēdēs.
Viena no nozīmīgām aktivitātēm bija dalība līdzdalības konsorcija aktivitātēs ar mērķi nodrošināt dažādu jomu NVO sadarbību, lai sekmētu kvalitatīvu līdzdalību Nacionālās attīstības plāna izstrādē un ES struktūrfondu piesaistes plānošanā.
Projekta ietvaros notika ikmēneša tikšanās dažādos Latvijas reģionos ar reģionālajā attīstībā iesaistīto organizāciju darba grupām, lai aktualizētu un apkopotu reģionālo organizāciju viedokli par jomai svarīgiem jautājumiem. 2012. gadā LLF pārstāvēja NVO visās MK komitejas sēdēs, paaugstinot NVO viedokļa nozīmi valstij svarīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī tika izveidots NVO interešu loka apzināšanas un klasificēšanas tehniskais risinājums, kas dod iespēju NVO daudz vienkāršāk iesaistīties dažādu nozaru rīcības politiku izstrādē.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Lauku forums
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
ValstisLatvija