Projekts "„Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā”"

Nosaukums„Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā”
Izpildes laiks01. 01. 2013. - 30. 06. 2013.
FinansētājsEiropas Savienības programma „Eiropas Sociālais fonds” ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta mērķis ir palielināt to lauku NVO skaitu, kas iesaistās Līdzdalīgās demokrātijas veidošanā Latvijā, iedzīvinot Lauku kopienu parlamenta regulāru rīkošanu Latvijā, kā rezultātā biedrība „Latvijas Lauku forums” kļūs par Lauku kopienu vienojošu organizāciju, kas nodrošinās kvalitatīvu un aktīvu lauku NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā Latvijas Lauku attīstības jautājumos. Nozīmīgākā aktivitāte projekta ietvaros būs „Lauku kopienu parlaments” - 2 dienu starptautisks forums, kurā piedalīsies gan lauku kopienu pārstāvji, gan ārzemju eksperti, gan politiķi un amatpersonas.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Lauku forums
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Kopienu attīstība