Projekts "Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriskā politiskā dienaskārtībā"

NosaukumsAttīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriskā politiskā dienaskārtībā
Izpildes laiks2011
FinansētājsSorosa fonds - Latvija
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācija2012. gada Baltijas konference par cilvēkdrošību radīja izpratni Latvijā par to, ka Latvijas inovāciju potenciāls šajā jomā ir liels. Aktīvu lomu spēlēja divas akadēmiskās pētnieku grupas, kuras nodarbojas ar drošumspējas stiprināšanas jautājumiem. Konferences rezultātā tika dibināta starptautiska grupa – Human Security 2015. Daži dalībnieki kopā rakstījuši viedokļu lapu par šo tēmu, kuru izmanto dažādos Eiropas forumos kuros runā par attīstības sadarbību pēc 2015. gada. LAPAS informē Beyond 2015 par drošumspējas stiprināšanas ietekmi uz attīstības uzlabošanu. Beyond 2015 veicina diskusija globālajā mērogā par to, kādai attīstības paradigmai būtu jāseko Tūkstošgades attīstības mērķiem, tāpēc ir svarīgs Latvijas prezidentūras kontekstā. Papildus, lai nodrošinātu Latvijas vadošo lomu drošumspējas stiprināšanas koncepcijas izplatīšanai, LAPAS rīkoja Pasaules sarunas par šo tēmu, īstenoja nodarbību cilvēkiem, kas vēlas šo konceptu piemērot savam darbam Latvijā (nodarbības materiāli radīti šim nolūkam), izplatīja 70 CD par tēmu, t.sk. vadošiem ANO amatpersonām, Eiropas attīstības ekspertiem, citām Eiropas attīstības sadarbības NVO platformām. Tika sagatavots pieteikums cilvēkdrošības jēdziena operacionalizēšanai 2013-2014. gadam EuropeAid attīstības izglītības grantu projektu konkursā.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
JomasAttīstības/globālā izglītība
Caurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršana
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija