Projekts "Nacionālā konference par attīstības izglītību"

NosaukumsNacionālā konference par attīstības izglītību
Izpildes laiks2009
FinansētājsEiropas Padomes Ziemeļu un dienvidu centrs
Budžets5270 LVL
Lomavadošā organizācija
InformācijaIepazīstināt politikas veidotājus ar LAPAS izstrādātām Latvijas attīstības izglītības pamatnostādnēm, Eiropas un Latvijas labāko praksi attīstības izglītībā, nonākt līdz pamatnostādņu īstenošanas plāna, radīt iespējas veidot jaunus sociālo kontaktu tīklus par attīstības sadarbību.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne