Projekts "Pasaules dienas"

NosaukumsPasaules dienas
Izpildes laiks2006-2008
FinansētājsEiropas Komisija
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaInformatīvi un izglītojoši pasākumi "Pasaules dienas", pieredzes apmaiņas vizītes, lekciju cikli "Sapnis par Āfriku", konference, mājas lapa tam2015.com
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
JomasAttīstības/globālā izglītība
Brīvprātīgo darbs
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne
Mediji
ValstisLatvija