Projekts "Latvija - Centrālāzija: bilingvālās un starpkultūru izglītības reforma"

NosaukumsLatvija - Centrālāzija: bilingvālās un starpkultūru izglītības reforma
Izpildes laiks2005-2006
Finansētājs
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaAtbalsts pilsoniskās sabiedrības izveidē, projekta mērķa grupa: nevalistkās organizācijas, valsts un pašvaldību pārstāvji, lēmumu pieņēmēji
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības attīstības centrs
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
ValstisKirgizstāna