Projekts "„NVO Forums – Rīga 2015”."

Nosaukums„NVO Forums – Rīga 2015”.
Izpildes laiks2015. gada 2., 3. martā
FinansētājsSabiedrības integrācijas fonds, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), EESK Sadarbības koordinācijas grupa, Konrāda Adenauera fonds, Karaļa Buduēna fonds.
Budžets
Lomapartneris
InformācijaForumā tika pieņemts svarīgs dokuments pilsoņu iesaistei lēmumu pieņemšanā gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī – „Ceļa karte”.
„Ceļa karte” paredz veidot sabiedrības un varas dialogu trīs līmeņos un ieskicē konkrētus soļus, metodikas un tehnoloģiskas platformas šī dialoga īstenošanai.
Biedrs (projekta realizētājs)Eiropas Kustība Latvijā