Projekts "“Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi”"

Nosaukums“Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi”
Izpildes laiks2014. - 2015. gads
FinansētājsĀrlietu ministrija
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācija2015. gadā tika īstenots projekts “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi,” kas īstenots ar Ārlietu ministrijas atbalstu. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstībai, kā arī nodrošināt metodisku atbalstu partnerību veidošanā, vietējās ekonomikas stiprināšanā, sociālā un cilvēkkapitāla attīstībā Moldovas Ziemeļu reģiona lauku teritorijās, nodrošinot pieredzes apmaiņu starp Moldovas Ziemeļu reģiona un Latvijas vietējā līmeņa NVO, uzņēmējiem (īpaši mājražotājiem), pašvaldībām un mazajām lauku skolām.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Lauku forums
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Kopienu attīstība
ValstisLatvija
Moldova