Projekts ""Alter - Active Local Territories for Economic development of Rural Areas""

Nosaukums"Alter - Active Local Territories for Economic development of Rural Areas"
Izpildes laiks2016. gads
Finansētājs
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācija 2016. gadā Latvijas Lauku forums ir uzsācis īstenot projektu"Alter - Active Local Territories for Economic development of Rural Areas", lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem un nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa valdībām, kā arī ieviestu LEADER pieeju un tās izpratni Rietumbalkānu valstīs (Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Serbijā, Kosovā, Melnkalnē un Maķedonijā) un Turcijā.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Lauku forums
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Kopienu attīstība
ValstisAlbānija
Bosnija un Hercegovina
Serbija