Projekts "Sociālās integrācijas projekti"

NosaukumsSociālās integrācijas projekti
Izpildes laiks2014. gads
Finansētājs
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta mērķis ir attīstīt jauniešu, kas saistīti ar ieslodzījuma vietām un ārpus tām, sociālās prasmes, veidojot attiecības un sadarbību starp dažādu grupu jauniešiem, mācoties atpazīt sociālās lomas ieslodzījuma vidē un ārpus tās un radot impulsus lomu izpildes maiņai.
Biedrs (projekta realizētājs)Projektu darbnīca kopienām
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne
Kopienu attīstība
ValstisLatvija