Projekts "Indijas bērnu projekts "

NosaukumsIndijas bērnu projekts
Izpildes laiks
FinansētājsIndividuāli ziedojumi
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaAr Latvijas palīdzību ir nodrošinātas mācības 7 bērniem Indijā, kuriem ir dota iespēja mācīties skolās.
Biedrs (projekta realizētājs)Nodibinājums “ADRA Latvija”
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne
Kopienu attīstība
ValstisIndija