Projekts " "NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā" "

Nosaukums "NVO un AII (augstākās izglītības iestāžu) partnerība attīstības sadarbībai izglītībā"
Izpildes laiks2015. gads
FinansētājsLAPAS un Ārlietu ministrija
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaIzglītot cilvēkus par attīstības sadarbību un it īpaši glokalizācijas ideju.
Biedrs (projekta realizētājs)Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA)
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Pieaugušo izglītība
ValstisLatvija