Projekts "LATGALE PAR ILGTSPĒJĪGU IZGLĪTĪBU UN GLOBĀLO ATTĪSTĪBU "

NosaukumsLATGALE PAR ILGTSPĒJĪGU IZGLĪTĪBU UN GLOBĀLO ATTĪSTĪBU


Izpildes laiks
Finansētājs
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta mērķis ir paaugstināt Latgales reģiona augstskolu un izglītības iestāžu kapacitāti iesaistīt Latgales kopienas indivīdus un dažādas sociālās grupas ilgtspējīgas attīstības procesos globālā līmenī un veicināt Latgales ģeogrāfiskās kopienas informētību un izpratni par attīstības sadarbības jomu un veicināt aktīvu līdziesaisti ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības iniciatīvu centrs
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Kopienu attīstība
ValstisLatvija