Projekts "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos "

NosaukumsGlobālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos
Izpildes laiks2013.gada janvāris – 2015.gada decembris
FinansētājsEuropeAid, Sabiedrības Integrācijas fonds
Budžets
Lomapartneris
InformācijaProjekta vispārējais mērķis ir sekmēt Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas sabiedrības informētību, izpratni un iesaisti attīstības/globālās izglītības jomā, īpaši veicinot jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām un līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā.
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības attīstības centrs
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne
ValstisIgaunija
Latvija
Lielbritānija