Projekts "„EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”"

Nosaukums„EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”
Izpildes laiks2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 28. februārim
Finansētājs
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta vispārējais mērķis ir palielināt Latvijas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā Latvijas un ES līmenī un uzlabot tās efektivitāti. Projekta tiešais mērķis ir stiprināt EKL un vismaz 20 citu NVO kapacitāti līdzdalībai politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejā (EESK).
Biedrs (projekta realizētājs)Eiropas Kustība Latvijā
JomasDemokrātija un pilsoniskā līdzdalība
ValstisLatvija