Projekts "Attīstības sadarbība - sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija. "

NosaukumsAttīstības sadarbība - sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija.
Izpildes laiks
FinansētājsLatvijas platforma attīstības sadarbībai
Budžets
Lomavadošā organizācija
Informācija
Projekta mērķis - attīstības sadarbības aktualitātes izpratnes veicināšana sabiedrības veselības jomā - speciālistiem un skolu jaunatnei, veidojot dzīvu sasaisti ar šodienas realitāti, praktiski iepazīstinot ar Baltkrievijas vajadzībām.

Biedrs (projekta realizētājs)DIA+LOGS Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
HIV/AIDS
Jaunatne
ValstisBaltkrievija
Latvija