Projekts "Projekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija”"

NosaukumsProjekts "Sievietes, Eiropa un Demokrātija”
Izpildes laiks2014.gada 1.marts - 2015.gada 28.februāris
FinansētājsES programma „Jaunatne darbībā”, aktivitāte - demokrātijas projekti
Budžets
Lomapartneris
InformācijaProjekta galvenās tēmas ir aktīva pilsonība, demokrātija un sievietes loma un nozīme pilsoniskajā sabiedrībā. Projektā notiks gan lokālas aktivitātes, gan arī četras starptautiskas tikšanās - Latvijā, Vācijā, Francijā un Itālijā. Projekta mērķis ir iesaistīt aktivitātēs 40 dalībniekus vecumā no 18 līdz 30 gadiem un dot tiem iespēju attīstīt pilsoniskās, politiskās un komunikatīvās prasmes, lai pilnveidotu un veicinātu kritisku un konstruktīvu attieksmi par sieviešu lomu mūsdienu dzīvē. Projektā plānots veikt pētījumus iesaistītajās valstīs, organizēt darba grupas un diskusijas, video intervijas, organizēt "dzimumu observatoriju"' un veicināt iesaistīto dalībnieku (galvenokārt sieviešu) iniciatīvas uzņemšanos, lai palielinātu sieviešu, kuras bieži vien ir nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar vīriešiem, aktīvāku dalību sabiedriskajā, politiskajā un sociālajā dzīvē.
Biedrs (projekta realizētājs)Baltijas Reģionālais fonds
JomasAttīstības/globālā izglītība
Brīvprātīgo darbs
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Integrācija
Kopienu attīstība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
ValstisFrancija
Vācija
Itālija