Projekts "„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”"

Nosaukums„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”
Izpildes laiksno 2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim
FinansētājsEiropas Savienība
Eiropas Savienības sadarbības birojs „EuropeAid”
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Sabiedrības integrācijas fonds
LR Ārlietu ministrija
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaVeicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā. Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā
Biedrs (projekta realizētājs)Izglītības attīstības centrs
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Jaunatne
Pieaugušo izglītība
ValstisLatvija