Ingūna Irbīte

AmatsIAC projektu koordinatore, pasniedzēja
Stiprās puses
CV
BiedrsIzglītības attīstības centrs
LinkedIn profils
JomasAttīstības/globālā izglītība
Caurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršana
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
Formalā un neformālā izglītība
Integrācija
Pieaugušo izglītība