Ievadi frāzi, ko satur nosaukums vai apraksts

Pievienot jaunu

Atļautie faili - zip, pdf, doc, docx, jpg, png, bmp, jpeg, jpg, gif, xls, xlsx, ods, odt


Pētniecība/akadēmiskā darbībaLabdarībaHIV/AIDSDemokrātija un pilsoniskā līdzdalībaAttīstības/globālā izglītībaJaunatneIntegrācijaFormalā un neformālā izglītībaKopienu attīstībaDzimumu līdztiesībaKultūra, sportsDiasporaĢimenes plānošana un seksuālā veselībaPieaugušo izglītībaLauksaimniecība, pārtikas drošībaEnerģētikaCaurspīdīgums, atklātība, korupcijas novēršanaMedijiBrīvprātīgo darbsVides aizsardzība, zaļais dzīvesveidsVispārīgi jautājumiEYD2015

Jaunākie

The overall goal of the SEED project is to improve psychosocial well-being and healthy development of young children, with an emphasis on those growing up in difficult circumstances such as children on the move, children with a low socio-economic status or children victims or witnesses of domestic violence. We will do...
http://iic.lv/social-and-emotional-education-and-development-upscaling-awareness-and-skills-in-ecec-practice-seed/
29.03.2018 Jaunatne
The project “Quality vs. Quantity” would be implemented from the 1st of August, 2017 until the 31st of July, 2018. The leading partner of the project “Baltic Regional fund” is from Latvia and the two other partners are “Inovatyvi karta” from Lithuania and “Wise Veer” from Estonia. In a survey done...
http://brfonds.lv/quality-quantity
29.03.2018 Jaunatne
The overall objective of the project is that global civil society is mobilised to contribute effectively to global justice and eradication of poverty through global citizenship. Global Citizenship Education (GCE) supports the development of a deep and comprehensive understanding of the interdependent nature of the world and its citizens, the basis...
http://iic.lv/galvanising-global-citizenship-education-bridge-to-sustainable-development/
29.03.2018 Attīstības/globālā izglītība
The project aims to introduce an innovative approach to non-nationals’ language tuition and social orientation to incorporate rule of law education element, mainstream integration in relevant policy portfolios and to acquaint general public with best practices in social orientation.
http://providus.lv/en/article/raccombat-preventing-and-combatting-racism-and-xenophobia-through-social-orientation-of-non-nationals
06.03.2018 Pieaugušo izglītība
Biedrība Zaļā Brīvība aktīvi iesaistās ilgtspējīgas attīstības iniciatīvu aktualizēšanā, izskaidrošanā un ieviešanā. Ar mērķi pilnveidot mūsu valsts sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī, esam izveidojuši izdevumu Attīstības Sadarbības Vēstis (ISSN 2256-0793), un elektroniskā formātā ir publicēti pieci numuri. Izdevums Attīstības Sadarbības...
21.02.2018 Attīstības/globālā izglītība
Starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” 2016.gadā piedalījās vairāk kā četrdesmit Latvijas izglītības iestādes, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz trīs tūkstošus jauniešu Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā. Mācību stundās notika aktivitātes saistībā ar kvalitatīvu izglītību, atjaunojamo enerģiju un citām ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem...
http://biedri.lapas.lv/files/resources/14882171446423_pasauleslielakamacibustunda-2016-final.pdf
28.02.2017 Attīstības/globālā izglītība
Starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” 2016.gadā piedalījās vairāk kā četrdesmit Latvijas izglītības iestādes, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz trīs tūkstošus jauniešu Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā. Mācību stundās notika aktivitātes saistībā ar kvalitatīvu izglītību, atjaunojamo enerģiju un citām ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem...
http://biedri.lapas.lv/files/resources/14882171446423_pasauleslielakamacibustunda-2016-final.pdf
27.02.2017 Attīstības/globālā izglītība
Šajā dokumentā apkopoti akcijas Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā (2015) organizatoriem iesūtītie stundu plāni.Tajos iespējams gūt priekšstatu par akcijas mācību stundu ilgumu, veicamajiem uzdevumiem un stundu norisi Latvijas skolās, kā arī iegūt citu ar konkrēto mācību stundu saistītu informāciju.
http://biedri.lapas.lv/files/resources/14882149319097_pielikumi-pasauleslielakamacibustunda-2015-stundu-plani.pdf
27.02.2017 Attīstības/globālā izglītība
Pasaules lielākā mācību stunda ir ikgadēja starptautiska izglītības akcija, kas norisinās sadarbībā ar Apvienoto Nāciju organizāciju (ANO) un kuras mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, sniedzot tiem iespēju kopīgi iepazīt globālos izaicinājumus un izglītoties par tiem, kā arī izteikt viedokli par to iespējamajiem risinājumiem un piedalīties ilgtspējīgas attīstības...
http://biedri.lapas.lv/files/resources/14882140770161_pasauleslielakamacibustunda-final-2015.2.pdf
27.02.2017 Attīstības/globālā izglītība